Hvordan holde agnet over havbunnen

Den egnede kroken skal plasseres hvor fisken du vil fange svømmer, på bunnen, midt i vannmassen eller ved overflaten. Egnede kroker kan være på bunnen, men bare for fisk som -beiter- (f. eks flyndre og torsk). Mest sannsynlig vil krabber spise opp agnet før fisken kommer. På kupert sjøbunn, havbunn med steiner etc. kan linen strekkes over forhøyelsene, noe som vil plassere de fleste av krokene over havbunnen. Dette krever korte forsyn. Kunstig agn må plasseres over bunnen, de fisker ikke om de ligger på bunnen. På flat bunn er det nødvendig å bruke -dybde regulatorer- eller -stein / kork- som består av fire elementer: - Et bly-lodd med hull, som for eksempel et søkke fra en snurpenot, du kan skaffe dette hos kommersielle som fisker med ringnot. Disse bly-rørene kan være opp til 500 gram, tilstrekkelig for et søkke. Normalt 250 gram er OK.

- 3-4mm flettet PE line, som flyter, og er -stiv- og lager ikke knuter. Linen kan være 2-10 meter lang, avhengig av hva du skal fiske etter.
- En kork som passer til blysøkket.
- En 80mm snap festet under korken.

Snapsen brukes til å sette på regulatorene når linen går ut. Ha regulatorene kveilet i en egen bøtte, og sett dem på linen hver 50-75 meter for å holde krokene over havbunnen. Når linen tas opp, blir regulatorene tatt av og kveilet tilbake i bøtta. Selvfølgelig kan vi selge deg komplette regulatorer eller elementene for å lage disse.