Agn – Ferskt eller kunstig?

Kunstig agn fungerer - men fisker mindre enn ferskt agn. Samtidig, kan du sette langt flere kroker med kunstig agn enn ferskt agn. Ferskt agn tar tid å montere, med mye søl og kostnader. Kunstig agn må -dingle- fritt i vannmassene og ikke ligge på bunnen. En typisk line med kunstig agn er satt i sund med mye strøm, eller utenfor brenningene, for havabbor og sjø-ørret.  Fiskens interesse for kunstig agn har kanskje andre grunner enn agnet selv. Små skapninger som krabbe og reker er nysgjerrig på det kunstige agnet, dette skaper aktivitet rundt agnet som fisken kan ikke motstå. Når den angriper, ender den opp med å spise det kunstige agnet når krabber og reker unslipper.

  1. Akkar agn har kroken inne i kroppen. Først knytes kroken til senen. Akkaren er tredd på kroken ved å kutte et lite hull i hodet, og deretter knytes forsynet til svivelen på hovedlinen.
  2. Krabbe-agnet får kroken gjennom kroppen etter at senen er montert på kroken. Deretter knytes senen til svivelen på hovedlina.