glyphicons_248_asterisk Midt I Vannmassen

photo6

Mid water linefiske settes i fjorder med 25-50 meter dyp ca. 10 meter over havbunnen. Linen fisker hav-abbor, lyr, sei, makrell , sjø-ørret etc. som svømmer midt i vannmassene. Linen har en diameter på 1.4-2.0mm , 2-6 meter mellom krokene, og agn er normalt plastikk (akkar eller krabbe) Linen er stasjonær med anker og flottører.